Resterende data najaarscursus KGA 2019⚽️

De resterende data van de najaarscursus 2019 bij sv Overbos zijn:

6 – 13 en 20 december 2019.