voorjaarscursus KGA verplaatst naar SEPTEMBER 2020!⚽️

Beste cursist, ouder- en of verzorger,

 

“Zijn we allemaal gezond?!”,  “Komen we de dagen goed door met elkaar?!”

Dat zijn immers de meest belangrijke onderdelen van het leven.

 

Het is een tijdje stil geweest met berichtgeving vanuit Keepersschool Groot Amsterdam.

Los van onze verhuizing, zowel met de Keepersschool als ikzelf privé, moesten óók wij even van de schrik bekomen.

 

“Wat gaat de overheid doen met de adviezen vanuit het RIVM?”. “Hoe reageren de KNVB en sv RAP in deze nieuwe situatie die pandemie wordt genoemd?”

Uiteindelijk konden ook wij niets anders dan de cursus niet laten starten en afwachten.

“Blijven we deze koers varen?” “Of dienen we deze nogmaals aan te passen?” “Én…..wanneer komen we aan op onze “bestemming” HET STARTEN VAN DE CURSUS?”

 

Zoals het er nu voor staat hebben we besloten de gehele cursus van maart aan te laten vangen in september!! De exacte datum volgt nog.

Het is een ieder binnen KGA erom te doen dat we veilig opleiden; gezondheid blijft altijd op nummer 1 staan!

Dit betekent ook dat alle cursisten die zich hebben ingeschreven en betaald hebben, verzekerd blijven van deelname.

Wij laten jou niet vallen! Dat wat we beloofd hebben (van elke cursist een betere keeper maken!!) komen we na, alleen starten we een paar maandjes later.

 

Vanaf nu zullen we vaker contact hebben. Blijf ons volgen op onze site http://www.keepersschoolgrootamsterdam.nl of check onze Facebook-pagina.

Ook Instagram gaan we spoedig weer in de lucht brengen.

 

Tot een volgend bericht.

Blijf gezond en fit!! ⚽️

 

Met klemvaste groet,

Team KGA

Rob Prevoo